SPÄŤ

FAQ

Aké sú zdravotné kontraindikácie používania staníc na úpravu vody a prečo?

Neexistujú žiadne kontraindikácie pre každodenné použitie upravenej vody a pre kontakt s pokožkou. Pozor si však musia dávať osoby, ktoré majú nariadenú diétu bez soli, pretože na regeneráciu zariadenia sa používa chlorid sodný (kuchynská soľ). Z tohto dôvodu zmäkčená voda obsahuje väčšie množstvo sodíka (Na) ako voda tvrdá. Dosiahnutie poklesu tvrdosti o 1 nemecký stupeň tvrdosti si vyžaduje pridanie približne 8,2 mg chloridu sodného na liter vody. Osoby dodržujúce diétu bez soli by tieto hodnoty mali zahrnúť do svojich výpočtov denného príjmu soli.

Napríklad, keď upravujeme vodu s tvrdosťou 18 nemeckých stupňov (priemerná tvrdosť vody v SR) na minimálnu úroveň 3 nemeckých stupňov, zvyšujeme množstvo chloridu sodného o 114,8 mg / l. V dôsledku denného príjmu 3 litrov vody dostaneme 344,4 mg chloridu sodného, čo zodpovedá približne 0,87 g kuchynskej soli.

Toto je napríklad množstvo soli, ktoré obsahuje 1 plátok bieleho chleba.

Je zariadenie CosmoWATER drahé?

Cena samotného zariadenia je porovnateľná s cenou značkovej práčky, ale v porovnaní s ostatnými domácimi spotrebičmi sa môžu náklady na zariadenie CosmoWATER vrátiť do 1 až 2 rokov. Vďaka zariadeniam CosmoWATER zvyšíte efektivitu Vášho vykurovacieho systému, ušetríte peniaze na opravu domácich spotrebičov a predĺžite ich životnosť. Okrem toho znížite náklady na umývacie a čistiace prostriedky.

Vyžaduje montáž zariadení CosmoWATER špeciálne konštrukčné úpravy?

Inštalácia týchto zariadení je pomerne jednoduchá. Pokiaľ máte prístup k hlavnému uzáveru studenej vody, v blízkosti miesta inštalácie je elektrická zásuvka, odtok do kanalizácie a malý priestor, ste v podstate pripravení na inštaláciu.

Vyžaduje zariadenie CosmoWATER veľký priestor?

Zariadenie CosmoWATER nevyžaduje veľký priestor, pretože je to kompaktné zariadenie a jeho vonkajší kryt je zároveň nádobou na soľ, ktorá sa pridáva vo forme tabliet využívaných pre regeneráciu náplne.

Je prevádzka zariadení CosmoWATER komplikovaná?

Používanie a prevádzka zariadení CosmoWATER je veľmi jednoducha. Zariadanie pracuje v automatickom režime a nevyžaduje veľkú pozornosť užívateľa. V prípade zmäkčovačov a multifunkčného filtra CosmoWATER je niekedy potrebné pridávať soľ vo forme tabliet (zvyčajne raz za niekoľko mesiacov) do nádrže.

Aký je postup v prípade odchodu na dovolenku a po návrate? 


Dlhodobá neprítomnosť v domácnosti znamená zastavenie prietoku vody v rozvode. Toto môže spôsobovať rozvoj choroboplodných zárodkov a to nielen v potrubí, ale aj v samotnom zariadení na úpravu vody.

Toto ale nehrozí v prípade zariadení CosmoWATER, ktoré sú vybavené špeciálnou funkciou automatickej regenerácie náplne v prípade zastavenia prietoku vody. Toto umožňuje udržať zariadenie v pohotovostnom režime a predchádza vývoju baktérií.

Aby ste sa vyhli prípadným problémom počas automatickej regenerácie zariadení CosmoWATER, pred odchodom na dovolenku postačí len skontrolovať, či:

  • je zariadenie pripojené na elektrickú energiu,
  • je zaistený prítok vody (hlavný uzáver vody by nemal byť uzavretý),
  • je nádrž na soľ plná (nevzťahuje sa na zariadení CosmoWATER Carbon),
  • je odtok vody správne pripevnený (aby sa predišlo vytečeniu do miestnosti).

Po návrate je nutné skontrolovať hladinu soli a prípadne doplniť soľ (nevzťahuje sa na zariadenie CosmoWATER Carbon).

Aká tvrdosť vody pre aký typ potrubia (kvôli materiálom použitým počas montáže) a prečo?

Tvrdá voda (nad 6-8 dH) spôsobuje tvorbu nánosov v potrubí, znižuje efektivitu a následne zapríčiňuje zničenie potrubia. Aby sme tomu predišli, zmäkčujeme vodu v celom systéme.

V dôsledku práce zmäkčovača dosahuje výsledná zmäkčená voda tvrdosť približne 0 dH (nemeckých stupňov).

Zariadenia CosmoWATER Standard 15, Home 22 a Exclusive Pure sú vybavené regulátorom výsledné tvrdosti.


Úprava tvrdosti sa dosiahne proporcionálnym pridaním vody z vodovodu do mäkkej vody a mala by sa vykonať podľa individuálnych potrieb užívateľa ako aj podľa požiadaviek výrobcov vykurovacích kotlov.

Jedným z parametrov, ktoré musime brať do úvahy, je materiál, z ktorého je vyrobené potrubie. Vodovodné potrubia v domácnostiach sa najčastejšie vyrábajú z nižšie uvedených materiálov. Pre každý typ materiálu uvádzame odporúčanú tvrdosť.

  • Umelá hmota (hlavne PVC, PP) - odporúčaná tvrdosť: od 0 do 3-4 dH (nemeckých stupňov) v závislosti na potrebe, tvrdosť vody v tomto rozsahu neovplyvňuje životnosť potrubia.
  • Meď - kvôli použitiu medi rôznych kvalít, je odporúčaná tvrdosť približne 4 dH (nemeckých stupňov), voda o tvrdosti pod 4 dH (nemeckých stupňov) môže spôsobiť zrýchlené vyplachovanie medi, hlavne v prípade použitia medi nižšej kvality.
  • Zinkovaná oceľ - odporúčaná tvrdosť: od 1,5 do 3-4 dH (nemeckých stupňov).
  • Kyselinovzdorná oceľ - odporúčaná tvrdosť: od 0 do 3-4 dH (nemeckých stupňov) v závislosti na potrebe, tvrdosť vody v tomto rozsahu neovplyvňuje životnosť potrubia.

Je nutné zdôrazniť, že odporúčaná tvrdosť pre pitnú vodu je 5,6 dH.

Ako funguje poistka proti preplneniu?

Jediným reálnym nebezpečenstvom spojeným s inštaláciou zmäkčovača v domácnosti je potenciálne nebezpečenstvo zaplavenia miestnosti. Môže sa to stať na začiatku regenerácie, keď je dodávka elektrickej energie prerušená počas doplňovania vody do nádrže na soľ.

Aby sa tomu zabránilo, vo všetkých zmäkčovačoch CosmoWATER sú inštalované plavákové ventily. Keď sa hladina vody v nádrži na soľ zvýši, plavákový ventil automatický uzavrie ďalši prítok vody do nádrže. Okrem toho je zariadenie CosmoWATER vybavené pripojením, ktoré by malo byť pripojené pomocou flexibilnej hadice s netlakovou kanalizáciou.

Môžu sa používať zmäkčovače CosmoWATER spolu s domácimi čističkami odpadových vôd?

Počas procesu regenerácie zmäkčovača sa do kanalizácie odvádza malé množstvo soli. Sú to hlavne chloridy vápnika a horčíka, a v menšej miere aj železo a sodík. V domácej čističke odpadových vôd je biologický nános výživou pre baktérie, ktoré rozkladajú nános do tekutého stavu.

Prirodzene, ale aj kvôli chloridom, obsiahnutým vo vode po regenerácii zmäkčovača, môže byť množstvo baktérií príliš malé. Toto môže spôsobiť zníženie efektívnosti procesu čistenia odpadových vôd.

Aby sa zabránilo procesom biodegradácie, odporúčame používať produkty, ktoré obsahujú veľké množstvo rôznych typov baktérií, ktoré účinne podporujú proces čistenia odpadových vôd.

Ako spočítať náklady na prevádzku zariadení?

Náklady na prevádzku našich zariadení nie sú vysoké. Podrobné výpočty ukazuje naša kalkulačka nákladov na prevádzku zariadenia.