SPÄŤ

ČISTÁ VODA, ZLEPŠUJE ZDRAVIE?

Bežne hodnotíme kvalitu našej vody z kohútika a kontrolujeme, či nie je niečím znečistená, či je číra a bez zápachu. Inak povedané, bežne kontrolujme, či je voda čistá. Týmto spôsobom môžeme zistiť veľa problémov týkajúcich sa vody, ako napr. chlór, organické látky, železo, zakalenie alebo amoniak.

Stáva sa však, že voda, ktorá vypadá čistá, je znečistená mnohými látkami, ktoré nie sú viditeľné, pretože sú stopercentne rozpustné vo vode, ako napr. vápenaté a horečnaté soli, ktore zapríčiňujú tvrdosť vody.

Preto je dôležité nechať svoju vodu odborne analyzovať, najmä keď je čerpaná z vlastného zdroja. Cieľom je zistiť, či neobsahuje látky, ktoré vo veľkom množstve môžu spôsobovať zdravotné problémy a poškodiť zariadenie v domácnosti.

Tvrdosť

Voda, ktorá prúdi horninami, rozpúšťa látky, ktoré tieto horniny obsahujú, okrem iného vápenaté a horečnaté soli. Koncentrácia týchto látok určuje stupeň tvrdosti vody, ktorý súvisí s výskytom nánosov, okrem iného nánosov vo vodovodných batériách, vykurovacích systémoch a domácich spotrebičoch.

Chlór

Chlór sa používa vo vode z vodovodu kvôli svojim antibakteriálnym vlastnostiam. Pitie chlórovanej vody však nie je príjemné z dôvodu nepríjemnej chuti a vône. Okrem toho chlór môže spôsobovať podráždenie a vysušovanie pokožky.

Železo

Železo sa najčastejšie nachádza v podzemnej vode vo väčších hĺbkach. Nadmerné množstvo železa môže spôsobiť vývoj železných baktérií, ktoré sú zodpovedné za nepríjemnú chuť a zápach vody. Železo často necháva hrdzavé škvrny na bielizni a vodovodných batériách.

Mangán

Mangán sa často nachádza v povrchových vodách ako aj v podzemnej vode vo väčších hĺbkach. Vytvára tvrdé nánosy, ktoré sa veľmi ťažko odstraňujú. Voda so zvýšeným obsahom mangánu má trpkú príchuť a nános má šedú, až čiernu farbu.

Organické látky

Organické znečistenie vody pochádza z rozkladu rastlinnej hmoty mikroorganizmami a poľnohospodárskych, komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Organické látky, ktoré neupravená voda obsahuje, zafarbujú vodu do žlta a hneda. Najčastejšie sa nachádzajú vo vode pochádzajúcej zo studní, ktoré majú malú hĺbku.

Amoniak

Prítomnosť amoniaku vo vode môže byť spôsobená ľudskou činnosťou (hnojenie polí, netesný septik). Amoniak, ktorý sa vyskytuje vo vode, absorbuje kyslík, čím spôsobuje vývoj anaeróbnych baktérií. Niektoré z týchto baktérií produkujú sírovodík, ktorého charakteristický, nepríjemný zápach zhnitých vajec je vnímateľný aj v nízkych koncentráciách.