SPÄŤ

NA STIAHNUTIE

Táto časť obsahuje všetky potrebné informácie o našich produktoch. Nájdete tu návody na použitie, schémy pripojenia jednotlivých zariadeni, atesty a vyhlásenie o zhode a naše informačné materiály obsahujúce všetky dôležité informácie.

CERTIFIKÁTY A ATESTY:

Posúdenie bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou
Vyhlásenie o zhode EÚ

NÁVODY

CosmoWater Standard 15
CosmoWater Home 22
CosmoWater Exclusive Pure
CosmoWater Plus
CosmoWater Carbon

OSTATNÉ MATERIÁLY

Leták CosmoWater 2017
Katalóg zariadení CosmoWater